آزمایشات جالب جهت جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی

آزمایشات جالب جهت جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی/ گزارش های مصرف کننده در این آزمایشگاه به 8000 محصول می رسد آنها همه چیز را از یخچال و فریزر تا کاغذ توالت و غیره بررسی می کنند و بیش از چندین ساعت آن را مورد برسی و ارزیابی قرار می دهند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت