کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۵۴۹ ویدئو

پرویز كرمی - فاز -کنشگری اجتماعی

  • فناوري
  • 49
  • 4
  • شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹:۵۴
  • ستاد توسعه فرهنگ علم،فناوری و اقتصاد دانش بنیان - آپارات
  • داغ کن

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)