کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۲۷۸۷۷ ویدئو

خرسی که ویلچیر را هدایت می کند!

خرسی که میتواند صاحب خود را با ویلچر جا به جا کند.