نظرات باس ون فراسن درباره " زمان "

«باس ون فراسن» فیلسوف تجربه گرای برسازنده زمان را بعد چهارم می داند و عقیده دارد که مفاهیمی از قبیل گذشته، حال، آینده، اختیار و علیت متافیزیکی هستند و در علم جایی ندارند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت