کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۰۲۲۵ ویدئو

تجربه پرواز جنگنده یوروفایتر تایفون

تجربه پرواز جنگنده یوروفایتر تایفون. ویدئو 360 درجه جالب و دیدنی از تجربه پرواز با جنگنده تایفون که می توان اوج هیجان را در آن تجربه کرد.