کلیپ دیدنی و خنده دار از مراحل اولیه راه رفتن کودکان

ودکتان در آغوش شما در حالت تکان خوردن و جست و خیز است او را بر روی ران پای خود بر روی پاهایش نگهدارید. این وضعیت ماهیچه های پای او را نیرومند می کند به خصوص اگر او هنوز در دوره ای قرار دارد که سینه خیز حرکت می کند و یا خودش را به سمت بلند شدن می کشاند. شما باید همچنین به او نشان دهید که چگونه زانوهایش را خم کند. تمرین برای خم کردن زانوهایش باعث می شود مهارت او در بلند شدن و نشستن بهتر شود.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت