رفتن به مغز حیوانات در VR

رفتن به مغز حیوانات در VR/ دانشمندان ژنو در حال استفاده از میکروسکوپ های نسل بعدی و واقعیت مجازی هستند تا تصاویری را که می توانند از طریق میکروسکوپ های مسطح ساخته شوند انجام ندهند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت