دانشمندان یک قدم به ساخت مغز مصنوعی نزدیکتر شدند

دانشمندان یک قدم به ساخت مغز مصنوعی نزدیکتر شدند/با توجه به سرعت پیشرفت علم، به نظر می‌رسد به زودی کامپیوترها به مغزهای مصنوعی تبدیل شوند که توانایی انجام کارهای انسانها را دارند و یک روز این تکنولوژی هوش مصنوعی را تحت تأثیر خود قرار داد. فناوری که به زودی جزئی از زندگی ما خواهد شد، محققان در مؤسسه استاندارد و تکنولوژی آمریکا معتقدند که فرآیند یادگیری باهوش مصنوعی به گونه‌ای خواهد بود که سیگنالهای الکترونیکی دریافت شده، و سیگنالهای خروجی حاوی پیام‌های ورودی دریافت می‌شوند این فناوری کاری مشابه فعالیت سیناپس‌های بیولوژیکی مغز را انجام می‌دهد که اجازه می‌دهدنورون‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت