بررسی و ارزیابی گلوله در سرعت پایین

بررسی و ارزیابی گلوله در سرعت پایین/ ویدئویی تماشایی از شلیک اسلحه های مختلف را می بینیم، که سرعت و شتاب آن را با سرعت پایین دوربین فرم به فرم ارزیابی می کنند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت