نحوه پردازش دارو در بدن

نحوه پردازش دارو در بدن - دارو پس از ورود به شکم با اسید معده تجزیه شده، وارد روده کوچک می‌شود سپس از طریق دیواره روده وارد خون شده و به کبد می‌رود, آنجا مقداری از دارو تبدیل به متابولیت شده و از بدن دفع می‌شود اما باقی آن وارد جریان خون شده و به اندام‌های بدن می‌رسد و کار خود را انجام می‌دهد اما نهایتا با چرخش خون و رد شدن مداوم خون از کبد دارو با آرامی از خون تصویه می‌شود و از طریق کلیه و سپس ادرار از بدن خارج می‌شود.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت