کشف امواج گرانشی

کشف امواج گرانشی / چندی پیش تولد آینشتاین بود و همینطور روز عدد پی. چند ماهی‌ست که دنیای فیزیک اخباری تقریباً انقلابی را به رسانه‌ها اعلام می‌کند. پژوهشگران آزمایش BICEP2 در قطب جنوب اولین گواه را بر آشکارسازی امواج گرانشی اعلام کردند. این آخرین موردی است که خود آینشتاین در محاسبات و ایده‌ی آن دخیل بوده (سیاه چاله به عنوان یکی از مهمرین ایده‌های نسبیت عام همچنان به صورت رازی سر به مُهر باقی مانده‌اند).

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت