پدیده ای نادر از ماه خونی در آسمان

پدیده ای نادر از ماه خونی در آسمان/ اصطلاح شناخته شده در واقع به نمونه نادر اشاره دارد زمانی که یک ماه کامل وجود دارد.به گفته ناسا، افرادی که در آمریکای شمالی، آلاسکا یا هاوایی زندگی می کنند، می توانند قبل از طلوع خورشید را در روز چهارشنبه ببینند.برای کسانی که در خاورمیانه، آسیا، شرق روسیه، استرالیا و نیوزیلند، "ماه خون فوق العاده آبی" در صبح روز شنبه 31 ژانویه قابل مشاهده است.تا زمانی که آب و هوا سعی در خراب کردن چیزها نداشته باشد، ناظران در آلاسکا، استرالیا، آسیای شرقی و هاوائی از ابتدا تا انتهای تجربه کامل پدیده ای خواهند بود.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت