جشن برای 60 ساله شدن فضا

جشن برای 60 ساله شدن فضا/ کمتر از یک سال عمر، بشریت به سختی محدوده جو زمین را ترک کرد، چه کسی می توانست تصور کند که تنها 60 سال بعد، ما می توانیم سطح خورشید را لمس کنیم، در حالیکه انسانهای دورترین شیء هرگز کاوش کرده اند، و به زودی برای تسلط بر قدرتمند ترین تلسکوپ جهان، برای دیدن یک نگاه اجمالی از کهکشان های اول که پس از بیگ بنگ همانطور که ناسا 60 سالگرد Explorer 1 را جشن می گیرد، ماهواره ای که راه صدها ماموریت را دنبال می کند، برخی از اکتشافات جاه طلبی هنوز به پایان نرسیده است.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت