چند قدم مانده به شبیه‌سازی انسان ؟

▪️نخستین تصاویر از دو میمون کهبه صورت کاملا مصنوعی در آزمایشگاهی در چین متولد شدند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت