تقویت عضلات و حرکات کششی برای نوزادان

تقویت عضلات و حرکات کششی برای نوزادان - وقتی بخش اصلی ماساژ را بر جلو ، پشت و سر و صورت انجام دادید به حرکات کششی بپردازید. در این زمان ماهیچه های کودک گرم شده و آرامش پیدا کرده است. بنابراین میتوانید اعضای بدنش را بکشید و مفاصل را به آرامی حرکت دهید. این کشش ها به انعطاف بدن کودک شما کمک میکند. برای این بخش از کار روزمره تان کودک را به پشت بخوابانید به گونه ای که پاهایش به طرف شما باشد. روغن نیاز نیست. بیشتر کودکان از کشیده شدن اعضای بدنشان خصوصا وقتی با سر و صداهای خنده آور همراه باشد لذت می برند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت