لحظات دیدنی از مراحل اول راه رفتن نوزادان

مراحل نشستن و راه رفتن کودک:در نوزادان مختلف سن نشستن و غلت خوردن متفاوت است.از شش ماهگی با چیدن بالش در اطراف نوزاد کم کم در حفظ تعادل به او کمک کنید.همه نوزادن لزوما مرحله چهار دست و پا رفتن را در چرخه راه افتادن ظی نمی کنند.مراحل حرکتی نوزاد باید توسط پزشک مشاهده و از همه جوانب ارزیابی شود.به طو ر طبیعی نوزاد در هشت ماهگی توانایی نشستن را پیدا کرده است.با چیدن بالش اطراف نوزاد به او برای نشستن کمک کنید.برای نمایش فایل های آموزشی و انجام بازی های فکری عجله نکنید و اصرار نورزید.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت