هیجان بادسواری

هیجان بادسواری. ویدئوی 360 درجه ای از ورزش هیجان انگیز بادسواری یا بادموج‌سواری که ورزشی است مرکب از موج‌سواری و بادبانی‌رانی که با استفاده از تخته‌بادبان انجام می‌شود

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت