کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۸۵۱۲ ویدئو

مصاحبه با ناجی خرس سیاه

امروز میزبان محمدهادی فهیمی هنزائی یکی از کارشناسان فعال حوزه حیات وحش هستیم. فهیمی که چند سالی است در زمینه حفاظت از خرس های سیاه مطالعه، تحقیق و کار اجرایی می کند؛ در این ویدیوکست از دغدغه هایش و تلاش هایی که تاکنون در راستای حفاظت از خرس سیاه انجام شده صحبت خواهد کرد.