ماساژ دادن نوزاد، نحوه انجام اصولی

هرچه زودتر ماساژ دادن فرزندتان را شروع کنید. درمیان تمام حواس، حس لامسه هنگام تولد تکامل بیشتری یافته است.مالش عمیق و آهسته روی بدن بچه به شدت آرامش بخش و تسکین دهنده است. در حالی که تماس سبک و سریعتر محرک تر است. فرزندتان را با انواع متفاوتی از بافت ها لمس کنید.دستکش های نرم یا پرزدار، نوازش با پریا استفاده از قلم رنگ برای نوازش پوستش، نوازش دست و پا و بازیهایی مثل "لی لی حوضک "شادی و خنده را تشویق می کند. شرکت در کلاسهای ماساژ و تمرینهای کودکان مفید است. ورزش بدن کودکان را تقویت میکند و به فرزندتان درباره ی چگونگی حرکت بدنش در فضا می اموزد، همان طور که ماساژ این نتایج را به دست می دهد.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت