بهداشت و مراقبت عمومی نوزادان

استحمام نوزاد:1-استحمام روزانه نوزاد، به زمان خواب و استراحت و آرامش وی کمک می کند.2- هنگام استحمام، نوزاد را مستقیم زیر فشار آب قرار ندهید. گوشهایش را کمی وازلین بزنید که آب داخل آن نرود. از یک لیف بسیار نرم برای شستشو استفاده کنید. زیر دستتان یک لگن بزرگ قرار دهید که داخل آن توسط یک پارچه یا حوله پوشانده شده باشد که اگراحیانا از دستتان لیز خورد روی پارچه بیفتد.3- پس از استحمام، پوشش مناسب برای نوزاد قرار داده وی را در کوران هوا قرار ندهید.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت