کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۵۴۹ ویدئو

فیلم درخشش

سینما و روان شناسیاین هفته برای شما فیلم درخشش از کارگردان شاخص سینمای جهان استنلی کوبریک را بارگزاری کردیم در این فیلم علاقه مندان و متخصصان روان شناسی و روان پزشکی علاوه بر لذت بردن از فیلم می توانند اختلال طیف اسکیزوفرنی را مشاهده کنند، نشانه ها و علائم بیمار را در قالبی سینمایی مرور کنند.داستان فیلم: