کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۲۸۹۱ ویدئو

افسانه های ملل لاک پشت و بوزینه

رضا و علی كه به علوم و جغرافیا علاقۀ زیادی دارند با کمک معلمشان آقای رستمی یک بالن کاوشگر می سازند تا به کمک آن از نقاط مختلف جهان فیلمبرداری هوایی كنند و چیزهای زیادی بیاموزند.زمانی كه بچه ها برای گرفتن عكس یادگاری سوار بالن می شوند، خواهر کوچک رضا، دور از چشم بزرگترها طناب های بالن را باز می کند؛ بالن به پرواز در می آید و دو نوجوان ناخواسته به سفر پرماجرا می روند. بالن بر فراز کشورهای مختلف حرکت می کند و گاهی بوسیلۀ دستگاه کنترل از راه دوری که به رایانۀ آقای رستمی متصل است فرود می آید و بچه ها با مردم کش