کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

خرسی در رومانی گله گوسفندان را لت و پار کرد

حمله یک خرس به گوسفندان در رشنو در کشور رومانی باعث ترس و دلهره ساکنان شد. در آخرین حمله این خرس دست کم چهل گوسفند را لت و پار کرد.