کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۲۷۶۴ ویدئو

لاک پشت های نینجا( قسمت آخر) نابودی شردر و ازدواج کیسی با اپریل

بالاخره این « شردر » بدجنس نابود شد.