کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۲۵۲۰۷ ویدئو

(پاندای کونگ فوکار) Kung Fu Panda 2008

داستان در چین باستان رخ می دهد؛ یک پاندای غریبه به نام پو آرزو دارد که استاد کونگ فو شود.هنگامی که پیش بینی می شود یک جنگجوی خطرناک( تای لانگ ) از زندان می گریزد؛ جشنی برپا می شود تا جنگجوی اژدها در آن برگزیده شود. پس از رخدادهایی پو به عنوان جنگجوی اژدها برگزیده می شود.استاد شیفو ابتدا سعی می کند این پاندا را به علت تنبلی از جنگجوی اژدها بودن منصرف کند و در این کار گروه پنج آتشین که شاگرد اگوی هستند(افعی، ببر، میمون، مانتیس و لک لک) به استاد کمک می کنند اما بعداً منصرف می شوند و وی را آموزش می دهند