کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۱۸۹۶ ویدئو

حرکات زیبای پاندای کانگ فو کار واقعی را ببینید !

پاندایی به نام "پوپو " با تمرین هایی که دیده است اکنون به یک پاندای کانگ فو کار واقعی تبدیل شده است.گفته می شود این پاندا و چند پاندای مشابه دیگر قرار است برنامه ای را المپیک 2020 توکیو اجرا کنند و تمرین های خود را از ماه سپتامبر (شهریور) آغاز کرده اند . در این میان پوپو را باید مشهورترین این پاندا ها دانست ، که با استعدادی که از خود نشان داده است از هم اکنون میتوان برخی از حرکات ورزشی خود ر

سایر اخبار پاندا کنگفو