کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۹۳۱۹ ویدئو

نقاشی پاندا-جعبه شانسی هشت هشت

با دیدن این فیلم یاد بگیرید چطور به صورت مرحله ای یک پاندا خوشکل نقاشی کنیمجعبه شانسی هشت هشت دوست بچه ها