دانشمند باغیرت و کوخ نشین ایرانی

در این مملکت که پول ها و عنوان ها را فقط به بازیگران و فوتبالیستها میدهند و دانشمندان در کوخ زندگی میکنند بنازم به غیرتت جوانمرد ایرانی سیلبریتی ها فقط حرف هستند که ادای تورو در میارن

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت