شوت چرخشی واکاشی زوما به واکی بایاشی

واکاشی زوما اگر بازیکن بود، شوت چرخشی میزد مثل این کلیپ

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت