انگری بردز واقعی در ایستگاه فضایی

فضانورد برجسته ایستگاه بین المللی فضایی، دان پتیت و انگری بردز متن خبرhttp://sinapress.ir/news/10632

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت