کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۱۹۴ ویدئو

خرس قطبی ماده در جستجوی غذا برای تغذیه توله اش

خرس های قطبی در کنار خرس های قهوه ای آلاسکا، بزرگترین گوشتخواران کره زمین هستند. اگر هرم زنجیره غذایی قطب شمال را بررسی کنید، می بینید که خرس های قطبی در راس این زنجیره قرار دارند و منبع غذایی اصلی آن ها نیز فُک ها هستند. خرس های قطبی پستانداران گوشتخواری هستند که فقط در مناطق قطبی و یخی یافت می شوند. @faradeed1394

تازه ترین ویدئوها