یک ایرانی: من نمیزارم این افغانی نون بگیره! (دوربین مخفی جالب و واکنش مردم)

یک ایرانی: من نمیزارم این افغانی نون بگیره!واکنش مردم ایران به رفتار نژادپرستانه یک جوان ایرانی!شبکه نصر با ساخت یک دوربین مخفی سعی کرد تا واکنش مردم را در مواجه با رفتار نژادپرستانه در مقابل مهاجرین افغانستانی نشان دهد.خوشبختانه اکثریت ایرانیان از مهاجر افغانستانی دفاع کردند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت