کل ویدئوها تاکنون: ۲۲۰۵ ویدئو

چهره ها و واکسن ایرانی: پوریا محمدی

پوریا محمدی، خواننده ایرانی، واکسن ایرانی برکت را به صورت داوطلبانه تزریق کرد و از همه کادر درمان و دست اندکاران تولید این واکسن تشکر کرد.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت