کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۱۶۴۱ ویدئو

مقابله کردن غژ گاو ها برای نجات دادن گوساله

حمله پلنگ برفی به گوساله غَژگاو یا یاک(گونه‌ای گاو موبلند است که دمی مانند اسب دارد) مقابله دیگر غَژگاوها و زخمی کردن پلنگ برای نجات گوساله .

تازه ترین ویدئوها