کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۹۲۲۳ ویدئو

فیتیله نمایش آقای مغرور، گروه فیتیله، کلیپ زیبا و شاد، fitile jome tatile

نمیاش آقای مغرور که حرف هیچ کسی را جز خودش قبول ندارد در برنامه فیتیله جمعه تعطیله پخش از شبکه دو