کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۲۵۲۰۷ ویدئو

سرباز فیتیله ای، گروه فیتیله، کلیپ زیبا و شاد، fitile jome tatile

گروه فیتیله و این بار با نمایش جذاب سربازی فیتیله ای و فرماندهی که قصد آموزش فنون و مهارت های رزمی و همچنین نظم به سربازان بی نظم را دارد .