کل ویدئوها تاکنون: ۲۲۰۵ ویدئو

چهره ها و واکسن ایرانی: عبدالمطهر محمدخانی

عبدالمطهر محمدخانی، سردبیر خبرگزاری فارس، داوطلب دریافت واکسن ایرانی برکت شد و گفت بنا بر اقتضائات شغلی خود، از وضعیت واکسن های مشهور شناخت قابل توجهی دارم و واکسن کرونا را در این زمان، نوعی نمایش قدرت برای کشور ها می‌دانم و مطمئناً در تولید این واکسن برایمان دلسوزی بیشتری شده است نسبت به واکسن های خارجی. وی افزود حالا ما نوع جدیدی از قهرمانان را در میانمان داریم، سازندگان واکسن داخلی کرونا!

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت