تاثیر ترانه های «عمو پورنگ» به هند رسید

داریوش فرضیایی با انتشار این ویدئو در صفحه اش نوشت: اینم از تاثیر ترانه های عموپورنگ

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت