MadarBozorg PedarBozorg - Amoo Poorang 2007 -- مادربزرگ پدربزرگ - عمو پورنگ

مادربزرگ پدربزرگخواننده : داریوش فرضیائی (عمو پورنگ)متن ترانه :مادر بزرگ مهربون، پدر بزرگ خوش زبونالهی سایه تون باشه همیشه روی سرمونما دوستون داریم زیاد از اینجا تا به آسمونپشت و پناهتون باشه خدای خوب و مهربونکاشکی که صد ساله شین ، نه ، صد و بیست ساله شیننه ، صد و بیست سال کمه همیشه زنده باشینشیرین شیرینه حرفاتون ، به دل میشینه حرفاتونحرف بزنید برای ما که دلنشینه حرفاتونبرف اومده رو موهاتون ، چین چینه پیشونیتونوای که چه خوب و خوشگلید تو عکسای جوونیتونکاشکی که صد ساله شین ، نه ، صد و بیست

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت