کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۹۳۳۷۶ ویدئو

Daddy Long Legs - e36

جودی آبوت به کمک حامی خود وارد مدرسهٔ خصوصی می شود که جودی از حامی فقط نامی بیشتر نمی داند (آقای جان اسمیت). آقای جان اسمیت شخصیتی پنهان در داستان دارد و جودی فقط سایه ای از آقای جان اسمیت را در ذهن خود دارد؛ سایه ای بر روی دیوار با پاهای دراز که او را بابا لنگ دراز می خواند.

تازه ترین ویدئوها

معمای پل چوبی را حل کنید !
  • ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
  • ۰۰:۰۳:۲۸

معمای پل چوبی را حل کنید !

دانلود آهنگ اشوان غرق گریه
  • ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
  • ۰۰:۰۱:۰۰

دانلود آهنگ اشوان غرق گریه

عاشقانه ها 1
  • ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
  • ۰۰:۰۰:۴۹

عاشقانه ها 1