کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۷۵۴۸ ویدئو

حمام کردن و مراقبت از نوزادان

اقلام مورد نیاز :• صابون معمولی بدون الکل یا بدون عطر و بو• لباس نرم و تمیز• حوله های معمولی یا دارای کلاه• ظرف آب کم عمق• کهنه• لباسها• پتو• شانه و برس مو• قیچی ناخن یا ناخنگیرروشهای ایمن:درجه حرارت باید 5/37 درجه باشد تا از لرزش و سوختگی جلوگیری شود. وقتی که دماسنج برای کنترل دمای آب در دسترس نیست از مچ دست خود برای کنترل استفاده کنید. آب ظرف باید ولرم باشد و گرم و سوزان نباشد.• پنجره ها و کولرها نباید باز باشد و نباید هوایی جریان داشته باشد. هرگز نوزادتان را حتی برای یک ثانیه تنها رها نکنید. اگر تلفن زنگ زد یا کسی در بزند به آن توجه نکرده و به حمام کردن نـوزاد ادامـه دهید.