کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۴۵۳ ویدئو

اسکیت سواران ردبول در بنای تاریخی " پرسپولیس "

کارلوس، کاردینسا و ناسیم از اسکیت سواران تیم ردبول که به عنوان آخرین جلسه حضورشان در ایران به شهر شیراز رفتند و از خرابه های کاخ پرسپولیس دیدن کردند و پی به معماری مدرن شیراز بردن و آخرین حضور آنها در روستای تاریخی ابیانه در شهر کاشان بوده است.