کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۰۲۷ ویدئو

بهترین های اسکیت در ماهی که گذشت

مجموعه ای از حرکات نمایشی فوق العاده دیدنی با اسکیت برد که در ماه گذشته در فضای مجازی بازدید زیادی داشته است.