کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۷۹۷ ویدئو

اسکیت سواران ردبول در جاده های " اصفهان و یزد "

نسیم، کارلوس و ژاکو سه اسکیت سوار حرفه ای تیم ردبول هستن که پس از ماجراجویی در تهران، با اسکیت بردهای خود به جاده های اصفهان و یزد زدن تا پس از طی هزاران کیلومتر اسکیت سواری در این دو شهر تاریخی را کشف کنن. مقصد بعدی آن ها شیراز است.