کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۶۸۱۲ ویدئو

قیمه دودی رو اینجوری درست کن

  • آشپزي
  • 14
  • 3
  • يکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۵:۰۹
  • istgaheshekamoha - آپارات
  • داغ کن

بچه که بودیمبهتر میدانستیم چطور باید از داشته‌هایمان مواظبت کنیم و برایشان بجنگیمبهتر بلد بودیم دوست داشتن واقعی راشاید اندازه ی سن مان نبود اما عشق و وفاداری را خوب می شناختیمفرقی نمیکرد آنچه داشتیم پدر و مادر باشد دوست باشد، دوچرخه یا عروسک توپ یا مدادرنگیهر چه بود سهم ما بود دوست داشتنی بود و با هیچ چیز در دنیا عوضش نمیکردیمآن روزها نمیدانستیم خستگی یعنی چه، دلزده‌گی یعنی چهنه اهل رها کردن بودیم نه تنهایی ترجیح مان بود و نه فرار راه نجات حالا اما، ما همان بچه ها هستیم که حتی روزی فکرش را هم نمیکردیم کمی قد کشیدن و بزرگ شدن اینهمه دنیای مان را عوض کند...