کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۶۸۱۴ ویدئو

دکلمه شعر وسعتی از عشق | رادیو مهرآوا

سراینده: شانی بختیاری | اجرا و تدوین: الهام حسینی ابهری | دبیربخش: سها مرادی | مسئول روابط عمومی: افسون فروتن | سردبیر: ندا کشاورز | کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava