کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۶۸۱۷ ویدئو

اهنگ یه دونه گل زانکو

دوست دارم بگم مال من شو میترسم بگی نههی میخوام بگم دوست دارم میترسم بگی ههدوست دارم رگ خوابتو تو دستم بگیرمای وای عجب چشمایی داری تو میترسم ببینممن یه دونه گل تو دستمه عاشقتم همین بسمهعاشقمی تو این حدسمه خبمن یه دونه گل تو دستمه عاشقتم همین بسمهعاشقمی تو این حدسمه خب