کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۷۹۳۵ ویدئو

خوانش دوبیتی: به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

صدا: نسیمشعر: باباطاهر

تازه ترین ویدئوها