کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۷۹۶۰ ویدئو

شعر "نمیشود" با صدای مریم بشیری

لب باز میکنی که بخندی نمیشودبر زخم های تازه چشم ببندی، نمیشودلبخند میزنی که بگویی دلم خوش استجانت ندیده هیچ گزندی، نمیشودجان میکنی که قهقهه ات را رها کنیجز بانگ های های بلندی نمیشودمیخواستی پیاله زهری که داده اندشیرین شود به هبه قندی، نمیشوداف بر جهان نامتناسب که هر چه هستچندی نمیپسندی و چندی نمیشود------------------------------------------------تهیه شده در استدیو پرستیژ:https://PRESTTIGE.irhttps://aparat.com/PRESTTIGEوبسایت: https://MaryamBashiri.irاینستاگرام:https://www.instagram.com/maryambashiri.originalبا پرستیژ باشید!

تازه ترین ویدئوها

بیسکویت شکری
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • ۰۰:۰۲:۰۰

بیسکویت شکری

کیک موزی
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • ۰۰:۰۲:۰۰

کیک موزی

کیک کره ای
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • ۰۰:۰۲:۰۳

کیک کره ای

Cookies Cream Truffles Easy Dessert
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • ۰۰:۰۱:۵۶

Cookies Cream Truffles Easy Dessert

Cashew Chicken Stir-Fry
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • ۰۰:۰۰:۵۰

Cashew Chicken Stir-Fry

Cashew Chicken Stir-Fry
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • ۰۰:۰۰:۵۰

Cashew Chicken Stir-Fry

One-skillet Chicken Pot Pie
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • ۰۰:۰۰:۵۸

One-skillet Chicken Pot Pie

One-skillet Chicken Pot Pie
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • ۰۰:۰۰:۵۸

One-skillet Chicken Pot Pie

Sloppy Joe Sliders
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • ۰۰:۰۱:۱۲

Sloppy Joe Sliders