کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۷۵۵۶ ویدئو

جادو رو اضافه کن - فصل 2 قسمت 3 : چاک را اضافه کنید

دخترها برای اولین بار با چاک ارتباط برقرار می کنند. البته خیلی زود مشخص می شود که چاک از نوعی اختلال فراموشی رنج می برد و...